Վարդանանց Բժշկական Վիրահատական Կենտրոնը իրանակացվել է Վարդանանց բժշկական կենտրոնի պատվերով : Կատարվել է Կապիտալ շինարարություն , ներքին հարդարում, ՀՎԱՔ համակարգերի և Էլեկտրականության տեղադրում: Բոլոր աշխատանքները արվել են բարձր որակով, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան : Այստեղ առկա են ռենտգեն և վիրահատական սենյակներ:
Scroll to Top